ทัวร์จีน ทัวรญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ติดต่อเรา Happyworldtrip
Username:
Password:
 
Happy Group บริการจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปดูงานทั่วโลก
บริการจัดการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปดูงานทั่วโลก แบบครบวงจร ในงบประมาณที่คุณพอใจ
 
    


alt

Airline

Validity

BKG.

THB/Ex.Tax

Condition

ตั๋วเครื่องบิน
Promotion Business class
6 Months
I Class
29,200
ตั๋วเครื่องบิน
Low Season
6 Months
E Class
12,900
ตั๋วเครื่องบิน
High Season
6 Months
E Class
14,200
ตั๋วเครื่องบิน
Low Season
3 Months
E Class
13,000
ตั๋วเครื่องบิน
High Season
3 Months
E Class
14,600
ตั๋วเครื่องบิน
Low Season
1 Month
V Class
14,700
ตั๋วเครื่องบิน
High Season
1 Months
V Class
15,300


alt

Airline

Validity

BKG.

THB/Ex.Tax

Condition

ตั๋วเครื่องบิน
Low season
6 Months
E Class
14,900
ตั๋วเครื่องบิน
High Season
6 Months
E Class
16,200
ตั๋วเครื่องบิน
Low Season
1 Months
V Class
13,800
ตั๋วเครื่องบิน
High Season
1 Months
V Class
14,700
 
       

ตั๋วเครื่องบิน

1. อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน ประกันภัย
2. อัตราค่าบริการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากช่วงวันเดินทางดังกล่าวมีอัตราการเดินทางสูง
3. ตั๋วราคาโปรโมชั่นเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนการวัน เวลา เส้นทางและไม่สามารถคืนได้
4. ตั๋วมีอายุตามที่ระบุบนบัตรไม่สามารถใช้เดินทางเกินอายุตามที่ระบุได้


alt

ระเบียบการสำรองที่นั่ง และเงื่อนไข
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ โทร. 02-539-5770 แฟกซ์ 02-539-5770 EXT 25

1. แจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหน้าพาสสปอร์ต วันเดือนปีเกิด เลขที่พาสสปอร์ต วันหมดอายุ
2. ระบุเส้นทางที่ต้องการเดินทางไป-กลับ วันที่ สายการบิน ที่ต้องการ
3. แจ้งเบอร์โทรศัพท์ มือถือ เบอร์แฟกซ์ อีเมลล์ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อกลับ
4. หลังจากที่นั่งคอนเฟิร์มแล้ว จะต้องทำการออกตั๋วภายใน 7 วัน ก่อนเดินทาง
5. การชำระเงินต้องชำระเงินทั้งหมด ณ วันออกตั๋ว
6. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการส่งตั๋วให้ท่านทางอีเมลล์หรือแฟกซ์